23 Czerwca
2014
powrót

Kokos.pl wprowadza automatyczne inwestycje ze 100% ochroną kapitału

Kokos.pl, największy w Polsce serwis pożyczek społecznościowych, wprowadza dla swoich użytkowników usługę "gwarancja BM", połączoną z automatycznymi inwestycjami. W przypadku braku spłaty zobowiązań, dług przejmie Blue Media, operator systemu, a inwestor otrzyma zwrot kapitału w pełnej wysokości. Usługa rusza w ostatnim tygodniu czerwca.

Kokos.pl to pierwszy w Polsce serwis łączący pożyczkobiorców z inwestorami. Od chwili jego uruchomienia w 2008 r., operator serwisu systematycznie wprowadza usprawnienia zwiększające bezpieczeństwo użytkowników. Efektem jest wysoka średnia spłacalność pożyczek, która wynosi 90% i nie odbiega od średniej dla sektora bankowego. Nowa usługa zapewni inwestorom jeszcze większe bezpieczeństwo zwrotu kapitału.

- Liczymy na to, że dzięki wprowadzonym zmianom, inwestorzy będą chętniej lokować środki na rynku pożyczek społecznościowych. Dzięki wprowadzeniu gwarancji stały się one jednym z najlepszych i najpewniejszych sposobów lokowania pieniędzy. Średnia stopa zwrotu w Kokos.pl wynosi ok. 13% (z ostatnich 3 miesięcy). To więcej niż np. w wielu funduszach inwestycyjnych – przekonuje Tomasz Bobrowski, PR manager Blue Media.

Gwarancja BM

Jak inwestować bez ryzyka? Po pierwsze – pożyczkodawca tworzy automat inwestycyjny z parametrem: "gwarancje BM". Podczas tworzenia automatu inwestor decyduje, jakie właściwości powinny mieć aukcje, w których będzie lokował swe środki. Ustala kryteria takie jak rating pożyczkobiorcy (jego spłacalność i wiarygodność), poziom oprocentowania czy liczbę rat. Po drugie – pożyczkodawca wpłaca środki inwestycyjne na swoje subkonto w serwisie. To nimi będzie obracać na platformie. Po trzecie – po zakończeniu aukcji i zebraniu przez pożyczkobiorcę wnioskowanej kwoty, inwestor otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy pożyczki. Spłaty rat oraz wynagrodzenie będzie otrzymywał na swoje konto bankowe lub subkonto – Dzięki gwarancji potencjalni pożyczkodawcy dostają od nas jasny sygnał, zielone światło: niczego nie ryzykujecie, możecie jedynie zyskać. I to zdecydowanie więcej niż korzystający z innych instrumentów finansowych – dodaje Tomasz Bobrowski.

Prowizja od korzystania przez inwestora z automatu inwestycyjnego pobierana jest dopiero po spłacie wszystkich rat przez pożyczkobiorcę. Jej wysokość pozostaje bez zmian i wynosi od 1% do 2,5%, w zależności od ustawień automatu Inwestora. W przypadku, gdy pożyczkobiorca nie spłaca długu w terminie, a aukcja miała parametr "gwarancji BM", inwestor automatycznie otrzymuje zwrot kapitału na swoje konto lub subkonto, zaś gwarant (Blue Media) przekazuje sprawę do windykacji. W zamian za to gwarant otrzymywał będzie połowę wynagrodzenia z oprocentowania aukcji.

Zespół Kokos.pl zapowiada, że wkrótce użytkownicy portalu mogą liczyć na kolejne udogodnienia, zgodne z sugestiami wyrażanymi przez nich na platformie.