Więcej zobowiązań, mniej czasu. Jak płacimy rachunki w 2018

#płatności za rachunki #płatności cykliczne #płatności automatycznie

Udostępnij:

Mamy coraz więcej comiesięcznych zobowiązań - co dziesiąty z nas płaci ponad 10 rachunków miesięcznie. I coraz częściej zapominamy je regulować na czas - wynika z tegorocznej edycji badania Blue Media “Jak płacimy rachunki”.

​Wygoda i oszczędność czasu sprawia, że zdecydowana większość respondentów badania dokonuje płatności za rachunki w internecie. 71 proc. robi przelew przez internet, 10 proc. korzysta z polecenia zapłaty, a 8 proc. z elektronicznych biur obsługi klienta (dwukrotny wzrost w porównaniu do ub.r.). Rzadziej natomiast opłacamy rachunki na poczcie (spadek z 29 proc. w 2016 do 14 proc. w 2018).

​​Polacy najczęściej płacą za rachunki przez internet m.in. z powodu coraz większej liczby zobowiązań. Co najmniej 5 rachunków opłaca już 66 proc. Polaków (rok temu było to 60 proc.). Co dziesiąty badany opłaca ponad 10 rachunków miesięcznie.

Rosnąca liczba rachunków do opłacenia sprawia, że płacimy je najchętniej raz w miesiącu (43 proc.). Jeszcze dwa lata temu najczęściej opłacaliśmy rachunki na ostatnią chwilę, teraz preferujemy opłacać wszystkie rachunki za jednym razem.

O rachunkach zapominamy nagminnie

Połowie z nas zdarzyło się opłacić rachunek po terminie. W ośmiu na dziesięć przypadków badani zaznaczyli, że po prostu zapomnieli lub mieli ważniejsze rzeczy na głowie (79 proc.). Spada natomiast liczba wskazań dotyczących braku wystarczającej ilości środków finansowych (w tym roku 25 proc.).

- Analizując odpowiedzi respondentów dotyczące sposobów opłacania rachunków nie sposób nie zatrzymać się na dłużej nad wzrostem popularności opłacania za pośrednictwem elektronicznych biur obsługi klienta. Zwróćmy też uwagę, że z roku na rok coraz częściej zapominamy o rachunkach, i to najczęściej z powodu zwykłego zapominalstwa, a nie z powodu braku środków. Nic dziwnego zatem, że coraz więcej masowych wystawców faktur umożliwia swoim klientom nie tylko szybkie i wygodne opłacanie rachunków z poziomu e-BOKa, ale też płatności automatyczne, które “za nas” pamiętają o naszych zobowiązaniach wobec dostawców usług - mówi Sylwia Frydel, ekspertka Blue Media.

Na to w jaki sposób płacimy rachunki ma wpływ miejsce zamieszkania. Im większa miejscowość, tym częściej płacimy przez internet. Aż 84 proc. osób mieszkających w dużych organizmach miejskich opłaca rachunki w sieci. Mieszkańcy wsi również najczęściej wybierają tę formę zapłaty, ale aż trzy częściej niż mieszkańcy miast opłacają rachunki na poczcie. Co ciekawe, stanowią też najliczniejszą grupę korzystającą z e-BOKów wystawców faktur - wynika z badania Blue Media.


Pobierz cały raport "Jak płacimy za rachunki w 2018"​

Raport

Kiedy w Blue Media podsumowaliśmy efekty naszej pracy w roku 2020, obliczyliśmy, że rezygnując z druku blisko 700 tys. faktur, uratowaliśmy taką liczbę drzew, która potrzebna jest do wytwarzania tlenu niezbędnego do oddychania wszystkich pracow...

06.10.2021 CZYTAJ WIĘCEJ

Raport

Wiele sfer codziennego życia przeniosło się do internetu. Zdalnie pracujemy, uczymy się, załatwiamy sprawy urzędowe, korzystamy z rozrywki online (np. serwisów

06.09.2021 CZYTAJ WIĘCEJ

Raport

Co prawda 72 proc. z nas uznaje globalne ocieplenie za groźne dla swego życia, ale inne zagrożenia są według nas bardziej niebezpieczne. To jedna z ciekawszych obserwacji z raportu Blue Media “Postawy ekologiczne Polek i Polaków 2020”. Dlaczego naukowcy uznaj...

05.11.2020 CZYTAJ WIĘCEJ