Postawy ekologiczne Polek i Polaków 2021

Udostępnij:

Kiedy w Blue Media podsumowaliśmy efekty naszej pracy w roku 2020, obliczyliśmy, że rezygnując z druku blisko 700 tys. faktur, uratowaliśmy taką liczbę drzew, która potrzebna jest do wytwarzania tlenu niezbędnego do oddychania wszystkich pracowników firmy w ciągu jednego roku. To dobra inspiracja i ilustracja tezy, że warto zacząć od siebie. Czasami lepiej robić dużo drobnych rzeczy, które sumują się do czegoś wielkiego.

Mamy nadzieję, że jednym z tych drobnych kroków w dobrym kierunku będzie ten raport i wnioski, jakie wyciągną z niego czytelnicy. Życzę zatem owocnej lektury. – Andrzej Antoń, współzałożyciel Blue MediaCzego dowiadujemy się z badania?

  • Już co druga osoba uznaje sytuację ekologiczną świata za złą i wymagającą natychmiastowych działań.
  • Trzy czwarte badanych zgadza się, że mamy do czynienia z kryzysem klimatycznym.
  • Większość respondentów poprawnie identyfikuje przyczyny pogarszania się stanu środowiska i, podobnie jak naukowcy, mówi o nadmiernej produkcji śmieci i odpadów oraz emisji spalin i gazów cieplarnianych.
  • 81% badanych uważa, że zanieczyszczenie powietrza, gleby i wód oraz niedobory wody i susze są groźne dla życia naszego i przyszłych pokoleń.
  • Aż 96 proc. z nas wie, jak segregować śmieci i zdecydowana większość to robi.
  • Tylko 40 proc. gotowych jest płacić więcej za ekologiczne produkty, a dla co czwartej osoby samochód jest wciąż jedynym środkiem lokomocji.


Badania pokazują, że jedna batalia została wygrana: większość osób podziela naukowy konsensus w sprawie ludzkich źródeł kryzysu klimatycznego i zagrożeń, jakie to za sobą niesie. Tu trend jest stały i pozytywny. Nadal jednak trzeba toczyć kolejne bitwy, także te edukacyjne. Na przykład uświadamiać ludziom, że negatywny wpływ USA i Europy na środowisko jest nie mniejszy, a nawet większy niż wpływ Chin, jeśli weźmiemy pod uwagę całą historię emisji gazów cieplarnianych. Odpowiedzialność jest wspólna i wspólne muszą być też rozwiązania.

– Tomasz S. Markiewka,
filozof, publicysta, autor książki “Zmienić świat raz jeszcze. Jak wygrać walkę o klimat”Badanie pokazuje, jak nierównomiernie zmieniają się nasze postawy ekologiczne w pandemii Covid-19. Nieznacznie wzrósł optymizm dotyczący przyszłości, jednak wysoka świadomość ekologiczna to głównie atrybut kobiet i osób starszych. Co więcej, szczegółowe wyniki wskazują na bardzo duże spadki użytkowników komunikacji publicznej oraz osób przekonanych o szkodliwości samochodu. Nasz optymizm jest więc wyrazem myślenia życzeniowego.

– Przemysław Sadura,
socjolog, wykładowca UW, kurator Instytutu Studiów Zaawansowanych Krytyki Politycznej

Pobierz bezpłatnie

Raport "Postawy ekologiczne Polek i Polaków 2021"

Raport

40% Polaków zapomina o zapłaceniu rachunków

16.12.2022 CZYTAJ WIĘCEJ

Raport

Badania pokazują, że przeciętne polskie gospodarstwo domowe płaci osiem rachunków miesięcznie.

09.12.2022 CZYTAJ WIĘCEJ

Raport

Wiele sfer codziennego życia przeniosło się do internetu. Zdalnie pracujemy, uczymy się, załatwiamy sprawy urzędowe, korzystamy z rozrywki online (np. serwisów

10.10.2022 CZYTAJ WIĘCEJ