Omnibus – kluczowe zmiany w prawie dla e-commerce

#ecommerce #Omnibus #prawo

Udostępnij:

Artykuł powstał we współpracy z LegalGeek – partnerem Blue Media S.A. specjalizującym się w prawie dla e-commerce. Autorką publikacji jest Joanna Tatarkiewicz, radca prawny w Legal Geek.Temat dyrektywy Omnibus zdominował w ostatnim czasie świat prawa e-commerce. Nie ma się jednak czemu dziwić – ta dyrektywa niesie ze sobą wiele zmian mających duże znaczenie dla prowadzących sklepy internetowe.

Dyrektywa co prawda weszła już w życie, ale w Polsce nadal nie jest stosowana, ponieważ wymaga wdrożenia przez polską ustawę, na którą jeszcze czekamy. Dyrektywa to dokument wskazujący, że państwo członkowskie Unii Europejskiej jest zobowiązane do osiągnięcia celu, o którym mowa w tym akcie prawnym. Państwo ma jednak swobodę w wyborze formy i środków w dążeniu do wspomnianego celu.

Obecnie znamy już kształt projektu ustawy, jednak nie została ona jeszcze uchwalona – czyli ostateczne brzmienie aktu może się jeszcze zmienić. W niniejszym artykule znajdują się najważniejsze, dla e-sprzedawców, zmiany wynikające z ww. projektu.


1. Nowe obowiązki dotyczące informowania o cenach towarów i usług

Projekt wprowadza istotne zmiany do ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług. Zgodnie z jego postanowieniami, w każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie będzie się również uwidaczniać informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

Sytuacja będzie wyglądała inaczej w przypadku towarów, które są w sprzedaży krócej niż ww. czas. Wtedy obok informacji o obniżonej cenie będzie również uwidoczniona informacja o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie od dnia oferowania tego towaru lub tej usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

Co jednak z towarami, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności? W takim wypadku obok informacji o obniżonej cenie uwidoczniona będzie także informacja o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki, z zastrzeżeniem, że terminy, o których była mowa powyżej, nie znajdą zastosowania. Postanowienie to jednak jest dość niejednoznaczne i trudno jest przewidzieć, jak będzie ono stosowane w praktyce. Wydaje się jednak, że celem jest nałożenie na sprzedawcę obowiązku informowania o pierwszej cenie towaru z danej partii, z takim samym terminem ważności.


2. Obowiązki informacyjne w zakresie opinii konsumenckich

Projekt przewiduje również zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Duże znaczenie będą mieć nowe zasady dotyczące umieszczania opinii. Po wejściu w życie dyrektywy Omnibus sprzedawca w sklepie internetowym, który udostępnia funkcję opinii będzie zobowiązany poinformować, czy, a jeśli tak to w jaki sposób zapewnia, aby publikowane treści pochodziły od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli.

Nieuczciwymi praktykami rynkowymi w każdych okolicznościach będą więc wprowadzające w błąd:

 • twierdzenie przez przedsiębiorcę, który umożliwia dostęp do opinii konsumentów o produktach, że te opinie zostały zamieszczone przez konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli, mimo że przedsiębiorca ten nie podjął uzasadnionych i proporcjonalnych kroków, aby sprawdzić, czy opinie te pochodzą od tych konsumentów;
 • zamieszczanie lub zlecanie zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji konsumentów albo zniekształcanie opinii lub rekomendacji konsumentów w celu promowania produktów.

 • 3. Obligatoryjna informacja o numerze telefonu

  Zmiana w ustawie o prawach konsumenta w ramach wdrożenia przewiduje natomiast nowy obowiązek podawania przez sprzedawcę numeru telefonu, pod którym konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą. Dotychczas była to informacja jedynie opcjonalna. Najlepiej spełnić ten obowiązek w regulaminie sklepu internetowego. Co ważne, nowelizacja przewiduje również uchylenie obowiązku informowania o numerze faksu.


  4. Adres e-mail we wzorze formularza odstąpienia od umowy

  Ustawa wdrażająca dyrektywę Omnibus zmienia również standardy co do wzoru odstąpienia od umowy w sklepie internetowym opisywanego w ustawie o prawach konsumenta. W nowym formularzu przedsiębiorca powinien obowiązkowo umieścić swój adres e-mail – wcześniej było to opcjonalne.


  Potrzebujesz profesjonalnych dokumentów dla Twojego sklepu internetowego?

  Skorzystaj ze wsparcia Legal Geek i zyskaj 10% zniżki dla klientów Blue Media

  Zamów regulamin e-sklepu lub inne dokumenty

  5. Zmiany co do regulacji obejmujących treści cyfrowe dostarczane drogą elektroniczną

  Wdrożenie dyrektywy zmienia również warunki sprzedaży treści cyfrowych dostarczanych drogą elektroniczną (chodzi tutaj o takie treści jak np. audiobooki) dla konsumentów i przedsiębiorców traktowanych w tym zakresie jak konsumenci.

  Zgodnie z nową regulacją, kupujący ww. treści nie będzie miał prawa odstąpienia od umowy od momentu spełnienia świadczenia, tj. ich dostarczenia, jeżeli spełnione zostaną poniższe założenia:

 • klient został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
 • sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie otrzymania zgody dotyczącej dostarczenia treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od umowy w okolicznościach, które powodować będą utratę prawa odstąpienia.

 • Uwaga! Wdrożenie dyrektywy Omnibus nie jest jedyną ustawą, której wejście w życie trzeba śledzić. Na branżę handlu elektronicznego, a w szczególności na regulaminy sklepów internetowych, ogromny wpływ będzie mieć jeszcze jedna nowelizacja, wdrażająca:

 • dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych (tzw. dyrektywa cyfrowa) oraz
 • dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniającej rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE oraz uchylającej dyrektywę 1999/44/WE, celem ustanowienia wspólnych przepisów dotyczących niektórych wymagań w odniesieniu do umów zawartych między przedsiębiorcami a konsumentami o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych oraz umów sprzedaży zawartych między sprzedawcą a konsumentem (tzw. dyrektywa towarowa).

 • Podsumowując, w prawie e-commerce nadchodzą spore zmiany, do których będzie trzeba się dostosować. W związku z tym, że prace nad ustawą są już mocno zaawansowane warto rozpocząć przygotowania do nowego stanu prawnego już teraz.

  Ecommerce

  Prawie co czwarta osoba nie kupuje w internecie. Dowiedz się dlaczego i sprawdź, czy można zmienić ich zdanie.

  06.12.2022 CZYTAJ WIĘCEJ

  Ecommerce

  Pandemia wywołała boom na zakupy internetowe. Właściciele sklepów online mieli szansę zanotować spektakularne wyniki sprzedażowe. Jak jest teraz?

  05.12.2022 CZYTAJ WIĘCEJ

  Ecommerce

  Zakupy internetowe w Wielkiej Brytanii są bardziej popularne niż w jakimkolwiek innym kraju Europy, a sprzedaż online stanowi 1/4 sprzedaży detalicznej.

  02.12.2022 CZYTAJ WIĘCEJ