Nowy model współpracy banków i ubezpieczycieli

#ubezpieczenia online #ubezpieczenia #towarzystwa ubezpieczeniowe

Udostępnij:

Po wejściu w życie Rekomendacji U banki musiały przemodelować współpracę z towarzystwami ubezpieczeniowymi w zakresie sprzedaży produktów ubezpieczeniowych w bankach. Aby sprostać wymogom regulatora wypracowaliśmy model dwuagencyjny, gdzie jednym agentem jest bank, a drugim partner technologiczny - wyjaśnia Katarzyna Marczewska z Blue Media.

KNF wprowadził w czerwcu ub.r. Rekomendację U, ponieważ miał wątpliwości co do dotychczasowych modeli stosowanych przez banki. Zdaniem KNF banki mogły dotąd prowadzić działalność w sposób powodujący wystąpienie konfliktu interesów, działając w charakterze ubezpieczającego i jednocześnie spełniając przesłanki do bycia pośrednikiem ubezpieczeniowym (co wymaga wpisania do rejestru jako agent). W efekcie KNF wymusił na bankach, by te dwie role zostały jasno rozdzielone. 

Nadzorca uznał także, że bank musi zapewniać klientom swobodę wyboru zakładu ubezpieczeń, a doradcy bankowi nie mogą proponować ubezpieczeń klientom, jeśli nie posiadają uprawnień do ich sprzedaży, co wiąże się oczywiście z koniecznością ich regularnego szkolenia i weryfikacją ich wiedzy.

Klientom te zmiany wyszły na dobre. Ale z punkty widzenia banków, wyzwaniem stało się uregulowanie kwestii współpracy z klientami w zakresie oferowania produktów ubezpieczeniowych bezpośrednio przez doradców bankowych. Obszar bancassurance to zbyt łakomy kąsek dla banków, by można z niego zrezygnować.

Na rozwiązanie nie trzeba było długo czekać. Odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku stał się model dwuagencyjny, sprawnie po raz pierwszy wdrożony w eurobanku. Jednym z agentów jest bank, a drugim Blue Finance, spółka z grupy Blue Media, występująca w roli partnera technologicznego. Podział ról jest prosty: eurobank odpowiada za relację z klientami, ich pozyskiwanie oraz oferowanie i sprzedaż umów ubezpieczenia (rola pośrednika ubezpieczeniowego). Blue Finance odpowiada za kalkulację oferty, dokonywanie rozliczeń z towarzystwem ubezpieczeniowym, wysyłanie dokumentów polisowych drogą elektroniczną do klienta, a także za raportowanie procesu sprzedaży (czyli przyjmuje techniczną rolę pośrednika ubezpieczeniowego). 

Doradcy banku, występujący w charakterze OFWCA (czyli Osób Fizycznych Wykonujących Czynności Agencyjne), mogą korzystać ze specjalnej porównywarki ubezpieczeń, dzięki której szybko i precyzyjnie są w stanie zaoferować ubezpieczenie skrojone pod klienta i jego potrzeby. W ten sposób bank unika problemu missellingu (czyli nieczystej sprzedaży produktu ubezpieczeniowego za wszelką cenę), a klient ma pewność dopasowania oferty ubezpieczeniowej. 

Model dwuagencyjny ma ogromny potencjał dla całego rynku bancassurance. 

  1. Dzięki niemu banki zyskują szeroką ofertę dla klientów oraz udogodnienia dla swoich doradców w postaci porównywarki ubezpieczeń.
  2. Ubezpieczyciel otrzymuje nowy, bezpieczny kanał sprzedaży, realizowany przez dwóch agentów (bank i Blue Finance jako agent techniczny), przeszkolonych i spełniających wymogi formalno-prawne.
  3. Ostatecznie zyskuje także klient, który ma dostęp do większej oferty ubezpieczeniowej oferowanej w banku.

Fintech

Według raportu Deloitte, branżę e-commerce dotyka blisko ⅓ wszystkich ataków cyberprzestępców, czyniąc ją głównym ich celem. Czy można jakoś temu zaradzić?

21.10.2021 CZYTAJ WIĘCEJ

Fintech

Już nie tylko e-commerce sięga po płatności odroczone. Również dostawcy mediów decydują się umożliwiać swoim klientom tę wygodną formę płatności.

15.10.2021 CZYTAJ WIĘCEJ

Fintech

Firmy pożyczkowe coraz chętniej wdrażają rozwiązania weryfikacyjne, które pozwalają im zweryfikować tożsamość i zdolność kredytową klientów online.

08.10.2021 CZYTAJ WIĘCEJ