Słowniczek pojęć PSD2

#fintech #PSD2 #open banking

Udostępnij:

Wyjaśniamy wszystkie trudne terminy!

​AISP (Account Information Service Providers) - dostarczyciele zagregowanej informacji o stanie rachunków bankowych - kilku, w różnych bankach - dająca klientom łatwy wgląd online w stan ich finansów.

API (Application Programming Interface) - interfejs programistyczny aplikacji to zestaw reguł, który opisuje w jaki sposób aplikacje i systemy mogą komunikować się ze sobą. Dzięki temu jedna aplikacja może wykorzystywać inną do pozyskiwania informacji lub wykonywania zadań. Uregulowanie sposobów wykorzystywania otwartych interfejsów API w sektorze bankowym to jeden z kluczowych tematów branży fintech. Udostępnienie otwartego API banków i firm fintechowych ma pozwolić na wprowadzenie na rynek nowych rozwiązań, a tym samym przyczynić się do wzrostu konkurencyjności sektora finansowego.

ASPSP (Account Servicing Payment Service Provider) - dostawca usług płatniczych zapewniający i utrzymujący rachunek płatniczy dla płatnika.

Open Banking - otwarta bankowość ma wzmocnić konkurencyjność w sektorze bankowym. Banki będą musiały udostępnić stronom trzecim dostęp do rachunków klientów (za ich zgodą) poprzez otwarte API. Inaczej określane jako XS2A (access to accounts, czyli dostęp do kont).

PISP (Payment Initiation Service Providers) - to uregulowane podmioty, które mogą realizować płatności z wykorzystaniem rachunku bankowego klienta w jego imieniu. Po otrzymaniu danych do logowania w bankowości internetowej klienta, PISP będzie inicjować płatność w określonej kwocie do określonego odbiorcy i raportować klientowi o jej realizacji.

RTS (Regulatory Technical Standards) - czyli regulacyjne standardy techniczne określające szczegółowe sposoby realizacji dostępu podmiotu trzeciego do rachunku płatniczego w celu pozyskania informacji o danych rachunku albo inicjacji płatności.

SCA (strong customer authentication) - silne uwierzytelnianie klienta, czyli uwierzytelnianie w oparciu o zastosowanie co najmniej dwóch elementów według kategorii: „coś, co wiem” (wiedza, jaką posiada wyłącznie klient), “coś, co mam” (coś, co posiada wyłącznie klient), “coś, czym jestem”, i to niezależnie od siebie, w tym sensie, że naruszenie jednego z nich nie osłabia wiarygodności pozostałych.

TPP (Third Party Providers) - nowa kategoria usługodawców na rynku usług płatniczych, które będą mogły świadczyć dwa typy nowych usług: dostarczania zagregowanej informacji o stanie rachunków bankowych (AIS) oraz realizacja płatności z wykorzystaniem rachunku bankowego klienta w jego imieniu (PIS).

Fintech

Sprawdź, z jakich narzędzi możesz skorzystać, żeby zdalnie potwierdzić tożsamość swojego klienta i umożliwić mu skorzystanie z oferty.

22.04.2021 CZYTAJ ARTYKUŁ

Fintech

Sprawdź, z jakich narzędzi możesz skorzystać, żeby usprawnić ściąganie należności od Twoich klientów i zyskać większą kontrolę nad finansami.

15.04.2021 CZYTAJ ARTYKUŁ

Fintech

Fundacja Siepomaga umożliwia założenie zbiórki charytatywnej w pełni przez internet - bez konieczności fizycznego potwierdzenia tożsamości i zawierania papierowych porozumień. Wszystko dzięki wykorzystaniu usługi Blue Media do zdalnej identyfikacji osoby. ...

26.11.2020 CZYTAJ ARTYKUŁ