Postawy
ekologiczne
Polek
i Polaków

2020

"Wydaje się, że jako społeczeństwo przeszliśmy od nieświadomości do etapu wyparcia. Duża część z nas odsuwa wizję świata skazanego na zagładę. Przyjmując ją do wiadomości musielibyśmy bowiem zmienić sposób życia. Niestety nie chcemy lub nie jesteśmy jeszcze gotowi na zmianę postaw i zachowań i po prostu przymykamy oko na problem."

Mamy nadzieję, że naszym raportem "Postawy ekologiczne Polek i Polaków 2020" dokładamy małą cegiełką do pogłębiania świadomości ekologicznej naszego społeczeństwa. Dostrzegamy bowiem, że konieczne są szerokie działania edukacyjne i informacyjne, które pozwoliłyby skutecznie dotrzeć do całego społeczeństwa, aby wyjaśnić zachodzące procesy i zmiany klimatyczne.
Brakiem wiedzy nie powinniśmy bowiem usprawiedliwiać bierności i braku działań.

Czego dowiadujemy się z badania?
 • Trzy czwarte z nas zgadza się - całkowicie lub częściowo - z doniesieniami naukowców i mediów, że mamy obecnie do czynienia z kryzysem klimatycznym
 • Jedna trzecia z nas nie wie, jak ocenić sytuację ekologiczną świata
 • Więcej niż co trzeci z nas nie potrafi ocenić, czy sytuacja ekologiczna poprawi się w perspektywie 5 lub 20 lat
 • Jedynie 6 proc. kobiet nie wierzy w przekazy opisujące trudną sytuację klimatyczną świata, podczas gdy wśród mężczyzn odsetek niedowierzających zmianom jest ponad dwukrotnie większy (14 proc.)
 • Za najbardziej niepokojące zjawiska wskazujemy kolejno: zanieczyszczenie gleby i wód, niedobory wody i susze, zanieczyszczenie powietrza oraz degradację środowiska naturalnego. Najmniej obawiamy się globalnego ocieplenia i anomalii pogodowych, takich jak gwałtowne burze czy wielkie pożary
 • Problem śmieci w naszej zbiorowej świadomości stał się już bardziej szkodliwy niż smog, emisja gazów cieplarnianych, nadmierna eksploatacja surowców oraz uznana za najmniej groźną konsumpcja na masową skalę. Ocena, który problem jest bardziej palący, to nie tyle kwestią naukowej wiedzy, co... popularności tematu

"Rezultaty badania pokazują to, co inne raporty - świadomość wyzwań środowiskowych jest nieproporcjonalnie mała do ich skali i konsekwencji. Do brzegu zbliża się tsunami, a większość ludzi bawi się na plaży zabawkami w swoich grajdołkach, myląc ich brzeg z linią horyzontu."
Marcin Popkiewicz,
popularyzator nauki, fizyk, pisarz, redaktor portalu "Nauka o Ziemi"

"Badanie potwierdza wnioski z wcześniejszych analiz, że młodzi ludzie mają słabiej rozwiniętą świadomość ekologiczną od osób dorosłych. Z drugiej jednak strony obserwujemy niezwykle ciekawe zjawisko mobilizacji młodzieżowej w ramach m.in. Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Dziesiątki tysięcy aktywistów nikną wobec milionów rówieśników nie angażujących się. Mimo to jestem przekonany, że właśnie to wzmożenie aktywności pewnych grup tworzących spójny ruch społeczny będzie miało istotne znaczenie dla uzyskanie punktu przełomu – tipping point, po którym proces przemiany świadomości ekologicznej w całym społeczeństwie przyspieszy i okrzepnie."
Edwin Bendyk,
publicysta "Polityki", autor książki "W Polsce, czyli wszędzie. Rzecz o upadku i przyszłości świata"

"Większość Polek i Polaków widzi powagę sytuacji ekologicznej świata i Polski. Niestety walka z zmianami środowiskowymi to dla nas przede wszystkim ograniczenie plastikowych opakowań, a nie walka z zanieczyszczeniem powietrza, utratą bioróżnorodności czy prowadzonym stylem życia. To pokazuje, że jeszcze dużo edukacji przed nami, ale widać też, że jesteśmy gotowi się uczyć."
Zuzanna Skalska,
obserwatorka sygnałów zmian, Founding partner 360Inspiration, co-founder FutureS Thinking

Blue Media

Odpowiedzialność za środowisko
naturalne jest jednym z filarów naszej firmy.

 • Wiemy, że jako biznes jesteśmy współodpowiedzialni za zachodzące zmiany klimatyczno-środowiskowe. Odpowiadamy za skutki swojej działalności, sposób wytwarzania dóbr i usług oraz ich wpływ na środowisko naturalne. Ważne, aby wpływ ten – jeśli jest negatywny – wyeliminować lub zminimalizować.
 • Skoro potrzebujemy energii, by ją prowadzić - chcemy by była ona jak najczystsza. Dlatego siedziby Blue Media od kilku lat wyposażone są w instalacje fotowoltaiczne, które w słoneczne dni zapewniają czystą energię na działanie biur i zasilanie serwerów.
 • Pomogliśmy zredukować zużycie papieru dla wielu firm wysyłających wcześniej faktury papierowe do zapłaty. Dzięki naszemu rozwiązaniu miliony klientów miesięcznie wygodnie opłacają faktury elektroniczne.
 • Stworzyliśmy automatyczne płatności Autopay za przejazd autostradą, żeby rozwiązać problem korków przy punktach poboru opłat. Ograniczając korki na autostradach pomagamy ograniczać emisję dwutlenku węgla do atmosfery.
 • W Blue Media jesteśmy przekonani, że konieczne jest podejmowanie różnych działań. Każdy, tak osoba indywidualna, jak i firma, powinien robić coś w tym zakresie na miarę swoich możliwości. My robimy i chcemy wspierać innych, którzy też chcą coś w tym kierunku robić.

Pobierz i przeczytaj pełny raport
"Postawy ekologiczne Polek i Polaków 2020"