Aktualne zapytania ofertowe


Ogłoszenie wyników wyboru dostawców dotyczących zapytań ofertowych z dnia 20.12.2016r., realizowanego w ramach projektu pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa danych transakcyjnych w usługach firmy Blue Media S.A.” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegóły wyboru znajdują się w odnośniku „Wyniki nr 3”.
Ogłoszenie wyniku wyboru dostawcy dotyczącego zapytania ofertowego w sprawie zamówienia na Firewall/ Router 4-szt. oraz oprogramowanie do zarządzania w/w urządzeniami -1 szt. z dnia 20.12.2016r., realizowanego w ramach projektu pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa danych transakcyjnych w usługach firmy Blue Media S.A.” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegóły wyboru znajdują się w odnośniku „Wyniki nr 4”.