Pl En De Fr Es

Jesteś zainteresowany współpracą?

Wypełnij formularz
Przedstawimy Ci spersonalizowaną ofertę

Zależy Ci na szybkim kontakcie?
Uzupełnij numer telefonu w formularzu lub zadzwoń 58 760 48 59.

Aktualne zapytania ofertowe:

Ogłoszenie wyników wyboru dostawców dotyczących zapytań ofertowych z dnia 30.05.2018r., realizowanego w ramach projektu pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa danych transakcyjnych w usługach firmy Blue Media S.A.” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegóły wyboru znajdują się w odnośniku „Wyniki nr 5”.

30.05.2018
Szanowni Państwo,

Pragniemy zaprosić i poinformować, że rozpoczęliśmy poszukiwanie wykonawcy zadań dotyczących:
1. Zakupu rozwiązania KVM
2. Zakupu oprogramowania w postaci Virtual Appliance do zarządzania urządzeniami Firewall

Zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym „Zwiększenie bezpieczeństwa danych transakcyjnych w usługach firmy Blue Media S.A.” ramach Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego lata 2014-2020; Oś priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa; Działanie 2.2 Inwestycje profilowane; Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne; Numer wniosku: RPPM.02.02.01-22-0205/16.

Wszelkie informacje, wytyczne, specyfikacje zadania oraz wzór oferty znajdują się w dokumentacji dotyczącej przetargu 01/05/2018/BM.
Zapytanie ofertowe 01.05.2018.BM
Załącznik nr.1 Wzór oferty 01.05.2018.BM
2018.06.20 Pytania i Odpowiedzi do Zapytania Ofertowego
2018.06.28 Pytania i Odpowiedzi do Zapytania Ofertowego
 
 
 

Ogłoszenie wyników wyboru dostawców dotyczących zapytań ofertowych z dnia 20.12.2016r., realizowanego w ramach projektu pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa danych transakcyjnych w usługach firmy Blue Media S.A.” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegóły wyboru znajdują się w odnośniku „Wyniki nr 3”.

Ogłoszenie wyniku wyboru dostawcy dotyczącego zapytania ofertowego w sprawie zamówienia na Firewall/ Router 4-szt. oraz oprogramowanie do zarządzania w/w urządzeniami -1 szt. z dnia 20.12.2016r., realizowanego w ramach projektu pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa danych transakcyjnych w usługach firmy Blue Media S.A.” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegóły wyboru znajdują się w odnośniku „Wyniki nr 4”.