Aktualne zapytania ofertowe


24.01.2018 r.
Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie wyceny na realizację zakupu:
1. Rozwiązania KVM,
2. Oprogramowania w postaci Virtual Appliance do zarządzania urządzeniami Firewall firmy Palo Alto zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym „Zwiększenie bezpieczeństwa danych transakcyjnych w usługach firmy Blue Media S.A” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego lata 2014-2020; Oś priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa; Działanie 2.2 Inwestycje profilowane; Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne.
Szczegóły dotyczące specyfikacji przedmiotu zakupu znajdą Państwo w odnośniku Ustalenie Wartości zamówienia.
Formularz szacowania wartości zamówienia znajduje się w odnośniku Załącznik nr 1 Ustalenie wartości zamówienia

Ogłoszenie wyników wyboru dostawców dotyczących zapytań ofertowych z dnia 20.12.2016r., realizowanego w ramach projektu pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa danych transakcyjnych w usługach firmy Blue Media S.A.” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegóły wyboru znajdują się w odnośniku „Wyniki nr 3”.
Ogłoszenie wyniku wyboru dostawcy dotyczącego zapytania ofertowego w sprawie zamówienia na Firewall/ Router 4-szt. oraz oprogramowanie do zarządzania w/w urządzeniami -1 szt. z dnia 20.12.2016r., realizowanego w ramach projektu pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa danych transakcyjnych w usługach firmy Blue Media S.A.” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegóły wyboru znajdują się w odnośniku „Wyniki nr 4”.