Pl En De Fr Es

Pomorskie Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Pomorskie Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego poszukiwało skutecznego systemu do wielokanałowej wymiany informacji pomiędzy jednostkami monitorującymi a samorządami w gminach i powiatach, znajdującymi się w strefie brzegowej.

Priorytetem była niezawodność narzędzia, gdyż przekazywane przez system informacje o zagrożeniach atmosferycznych i hydrologicznych dotyczą bezpośrednio kwestii związanych z bezpieczeństwem mieszkańców i regionu. Jedną z kluczowych potrzeb, w przypadku CZK, była funkcja umożliwiająca otrzymanie potwierdzenia dostarczania i odczytu informacji, którą oferuje Blue Alert.

Pomorskie Centrum Zarządzania Kryzysowego otrzymało system umożliwiający szybką i pewną komunikację dla sektora publicznego, wykorzystujący wszystkie potrzebne i dostępne drogi komunikacji w jednym zdefiniowanym procesie.

Zapewniliśmy

Dwukierunkową komunikację

Otrzymywanie zgłoszeń i przekazywanie ich do jednostek samorządowych

Obsługę zgłoszeń z wielu kanałów komunikacjii

Komunikacja wykorzystująca sms, e-mail, telefon (TTS)

Zyskaliśmy zadowolonego klienta

Poszukujesz partnera ?

​​Skontaktuj się z nami