22 Sierpnia
2017
powrót do informacji prasowych

Jak Polacy pożyczają pieniądze? Raport Kokos.pl

Kokos.pl trzeci rok z rzędu, we współpracy z agencją badawczą Satisface, przygotowała raport na temat pożyczania pieniędzy przez Polaków.

Cztery na dziesięć badanych osób deklaruje, że zdarza im się pożyczać od kogoś pieniądze. Wskaźnik ten rośnie nieprzerwanie od roku 2015, kiedy podobną postawę prezentował co trzeci badany.

Pieniądze najczęściej pożyczamy na bieżące potrzeby. Tak deklaruje dwóch na trzech respondentów. Tego typu pożyczki częściej zaciągają kobiety niż mężczyźni, oni za to częściej zadłużają się na zakup samochodu, domu/ mieszkania lub sprzętu RTV. Respondenci z młodszej grupy chętniej pożyczają pieniądze na bieżące potrzeby oraz zakup mieszkania i domu. Starsi wyraźnie częściej niż młodzi potrzebują pieniędzy na lekarstwa. 

Najczęściej pożyczamy pieniądze od rodziny, przyjaciół lub znajomych. Dopiero kiedy taka możliwość się wyczerpuje udajemy się do banku lub firm pożyczkowych. Kobiety znacząco chętniej niż mężczyźni  proszą o pomoc rodzinę, mężczyźni zaś wolą udać się do przyjaciół lub znajomych. Mężczyźni też chętniej niż kobiety udają się do instytucji zawodowo zajmujących się udzielaniem kredytów (banki, firmy pożyczkowe). Młodsi częściej niż starsi pożyczają pieniądze od rodziny oraz przyjaciół. Starsi częściej niż młodzi wybierają banki. Jeśli trzeba zwrócić się do instytucji finansowej młodsi częściej udają się do biur pożyczkowych.

W 2017 roku respondenci są bardziej zdyscyplinowaniu w oddawaniu pieniędzy niż miało to miejsce w roku ubiegłym. Kobiety częściej niż mężczyźni oddają pieniądze w uzgodnionym terminie.

W roku 2017 respondenci wykazują większą skłonność do pożyczenia pieniędzy innym niż miało to miejsce w roku poprzednim. Mężczyźni są w tej kwestii bardziej ostrożni niż kobiety.

W 2017 roku wzrosła skłonność do pożyczenia pieniędzy swoim przyjaciołom, znajomym i kolegom / koleżankom z pracy. Młodsza grupa swoją większą chęć do pożyczania pieniędzy innym adresuje przede wszystkim rodzinie i przyjaciołom. 

Badanie zrealizowane było przez firmę Satisface metodą CAWI z wykorzystaniem internetowego panelu badawczego. Zrealizowano łącznie 1082 wywiady na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków. W raporcie użyto porównań do badania z 2015 i 2016 r. Należy mieć na uwadze, że w poprzednich latach badanie realizowano metodą wywiadów telefonicznych CATI.

#kokos.pl

#pożyczki społecznościowe