03 Listopada
2017
powrót do informacji prasowych

Kokos.pl zmienia model udzielania pożyczek

Kokos.pl, najstarszy i największy serwis pożyczek społecznościowych w Polsce, zmienia regulamin serwisu, aby dopasować go do zmieniających się uwarunkowań rynkowych.

Ewolucja modelu działania Kokos.pl wynika ze zmiany podejścia organów nadzorczych do udzielania pożyczek w modelu social lending oraz inspirowana jest wejściem w życie ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, która zmienia m.in. ustawę o kredycie konsumenckim.

Od stycznia przyszłego roku pożyczek w serwisie będą mogły udzielać jedynie firmy, które zawrą umowę z Blue Media, operatorem platformy. Zgodnie z nowymi przepisami takie firmy będą musiały postarać się o wpis do Rejestru Instytucji Pożyczkowych. Przedsiębiorcy spełniający wymogi dotychczasowej ustawy o kredycie konsumenckim, którzy udzielali pożyczek konsumentom przed dniem 22 lipca 2017 r. i nadal chcą to robić, muszą złożyć wniosek o wpis do Rejestru Instytucji Pożyczkowych do dnia 22 stycznia 2018 r. Do czasu rozpatrzenia wniosku przez Komisję Nadzoru Finansowego, przedsiębiorcy spełniający wymogi ustawowe, którzy udzielali pożyczek konsumentom przed dniem 22 lipca 2017 r.,  mogą udzielać pożyczek bez wpisu do Rejestru.

Od stycznia 2018 r. inwestować będzie przede wszystkim spółka Blue Media, która już od czerwca br.  udziela w Kokos.pl kredytów konsumenckich jako instytucja pożyczkowa i jest przygotowana na udzielanie pożyczek na podstawie nowych przepisów.

- Nowelizacja ustawy to nie jedyny powód naszych zmian. W związku z tym, że stanowisko organów podatkowych w zakresie pożyczek w portalach typu social lending nie było jednolite, konieczne było podjęcie decyzji o dalszych losach social lending w dotychczasowej formule. Niejasna bowiem staje się granica między pożyczaniem pieniędzy w celach osobistych, a pożyczaniem pieniędzy w ramach działalności gospodarczej. Nasi użytkownicy też są tego świadomi. Z tego powodu, dla bezpieczeństwa naszych inwestorów oraz pożyczkobiorców wprowadzamy zmiany, będące wynikiem naszej dogłębnej analizy dotyczącej przyszłości rynku pożyczek - komentuje Joanna Tokarska, menedżerka Blue Media, odpowiedzialna za rozwój Kokos.pl.

Nowa ustawa ma lepiej zabezpieczać klientów przed nieuczciwymi ofertami, które mogą ich narazić na szereg nieprzyjemnych konsekwencji. Firma chcąca legalnie udzielać pożyczek przy składaniu wniosku będzie musiała dostarczyć dokumenty zaświadczające m.in. o niekaralności zarządu, formie prowadzenia działalności (wyłącznie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna) i wysokości kapitału zakładowego (minimum 200 tys. zł).

Kokos.pl jest otwarty na dołączenie do platformy nowych inwestorów, którzy spełnialiby powyższe warunki. - Liczymy na to, że współpraca z wiarygodnymi firmami wpisanymi do Rejestru Instytucji Pożyczkowych, o dużym kapitale, będzie szansą na intensywny rozwój Kokos.pl. Wierzymy też, że wśród naszych dotychczasowych inwestorów znajdą się chętni do kontynuowania swoich inwestycji w ramach profesjonalnej działalności gospodarczej i złożenia wniosku o wpis do Rejestru Instytucji Pożyczkowych - dodaje Joanna Tokarska.

Obsługa wszystkich dotychczas udzielonych w Kokos.pl pożyczek przez inwestorów indywidualnych będzie kontynuowana na dotychczasowych zasadach. Prowadzone będą również wszystkie postępowania windykacyjne, aż do ich zakończenia.

#Kokos.pl

#pożyczki społecznościowe

#social lending