18 Października
2016
powrót do informacji prasowych

Wolimy pożyczać z banku niż od bliskich

Badanie Kokos.pl o tym, jak pożyczamy pieniądze

Co trzeci Polak pożycza pieniądze - częściej kobiety oraz mieszkańcy mniejszych miast. Najchętniej po pieniądze zwracamy się do banku, a dopiero w dalszej kolejności do rodziny i przyjaciół - to wnioski płynące z badania Blue Media, operatora serwisu pożyczek społecznościowych Kokos.pl.

Pożyczane środki przeznaczamy przede wszystkim na bieżące potrzeby. Jednak wskaźnik ten jest znacząco niższy niż przed rokiem (63 proc. w 2016 do 72 proc. w 2015), co może oznaczać, że sytuacja finansowa Polaków uległa w tym czasie poprawie. Zwłaszcza że częściej niż przed rokiem pożyczone środki przeznaczamy na dobra materialne i wypoczynek. Zakup samochodu jako cel pożyczki wskazało 37 proc. badanych (10 punktów proc. więcej niż rok wcześniej), a sprzętu RTV – 36 proc. (wzrost o 3 punkty procentowe).

Prawie dwie trzecie Polaków pożyczających pieniądze zwraca się w tej sprawie do banku (60 proc. wskazań). To mniej niż przed rokiem, kiedy na bank wskazywało 70 proc. respondentów. Spadł też odsetek tych, którzy pożyczają od rodziny, jak również przyjaciół i znajomych. Nieznacznie wzrosła za to liczba osób pożyczających od firm pożyczkowych oraz od kolegów z pracy.

Od rodziny zwykle pożyczają kobiety (38 proc. wskazań przy 30 proc. wśród mężczyzn) oraz osoby młode (41 proc. w grupie 20- i 30-latków, przy 31 proc. w grupie starszej). Starsi za to chętniej zwracają się do banku.

- Większość badanych po pożyczkę zwraca się poza rodzinę i grono przyjaciół oraz znajomych. Polacy wolą posiadać zobowiązania finansowe wobec banków niż wobec najbliższych. Tym bardziej, że sektor bankowy w Polsce cieszy się niezmiennie dobrą reputacją – zauważa Joanna Tokarska z Kokos.pl.

Niemal wszyscy pożyczający od kogoś pieniądze deklarują, że oddają je „zawsze” bądź „przeważnie”. Jasna deklaracja o każdorazowym oddawaniu pożyczki częściej pada wśród mężczyzn (53 proc. wskazań, przy 42 proc. wśród kobiet). 

Chcemy pożyczać innym

Ponad połowa Polaków jest gotowych pożyczyć pieniądze innym. Uczestnicy badania w zdecydowanej większości przyznają, że mogliby pożyczyć pieniądze rodzinie (88 proc.), względnie przyjaciołom i znajomym (53 proc.) Stosunkowo niewielu skłonnych jest udzielić pożyczki koleżankom bądź kolegom z pracy (13 proc.)

- Z jednej strony Polacy niechętnie pożyczają pieniądze od bliskich, ale z drugiej - to właśnie rodzinie najchętniej pożyczylibyśmy swoje wolne środki. Tak przynajmniej wygląda na poziomie deklaratywnym. W praktyce – jak pokazuje nasze badanie - rzadko dochodzi do sfinalizowania takich rodzinnych i przyjacielskich pożyczek – podsumowuje ekspertka Kokos.pl.

Metodologia badania: Badanie zostało zrealizowane przez Satisface na zlecenie Blue Media, operatora Kokos.pl w maju i czerwcu 2016 na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 16-65 lat metodą CATI (1000 wywiadów telefonicznych).

#Kokos.pl

#badanie

#raport

#jak pożyczamy pieniądze

#pożyczki