“Ekosystem płatności 3.0 - opracowanie innowacyjnego systemu płatności rekurencyjnych z wykorzystaniem autorskich algorytmów zwiększających bezpieczeństwo i szansę realizacji zobowiązania płatniczego”

Cel projektu: podniesienie konkurencyjności Blue Media S.A. poprzez opracowanie i wdrożenie Ekosystemu płatności 3.0 - innowacyjnego systemu płatności cyklicznych (rekurencyjnych) z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego, zwiększającego bezpieczeństwo i szansę realizacji zobowiązania płatniczego.

Całkowita wartość projektu: 8 482 844,42 PLN

Okres realizacji projektu: 2021-2023

Wkład Funduszy Europejskich: 5 599 548,74 PLN