„Zwiększenie bezpieczeństwa danych
transakcyjnych w usługach firmy Blue Media S.A.”

Cel projektu: wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych dotyczących poprawy bezpieczeństwa i dostępności danych w usługach świadczonych przez Blue Media S.A., z których wynika, iż dzięki realizacji projektu możliwe będzie usprawnienie wszystkich usług związanych z płatnościami elektronicznymi, zwłaszcza usług finansowych świadczonych jako Instytucja Płatnicza oraz jako Izba Rozliczeniowa.

Całkowita wartość projektu: 2 460 000,00 PLN

Okres realizacji projektu: od 2016-04-01 do 2018-03-30

Wkład Funduszy Europejskich: 799 800,00 PLN