Pl En De Fr Es

Energia
cyfryzacji

- stan i kierunki rozwoju cyfrowego kanału obsługi dostawców energii i gazu w Polsce

Pobierz unikatowy raport

i dowiedz się, co przyniesie przyszłość w branży energetycznej

Zajmujesz się na co dzień branżą energetyczną?

Musisz poznać ten raport. Dowiesz się z niego m.in.:

Jaki jest obecny stan cyfryzacji obsługi klienta i płatności?

Jakie główne przemiany czekają rynek energetyczny?

Jak regulacje prawne wpłyną na cyfrowy model obsługi?

Jak sektor energetyczny może wykorzystać potencjał rynku fintech?

Otwórz się na innowacje.

Nie musisz nawet podawać maila, po prostu kliknij

Pobierz raport

Jaki jest obecny stan cyfryzacji polskiego rynku energetycznego?

  • Dystrybutorzy energii dopiero pojawiają się w świecie cyfrowym. W zakresie rozwoju funkcjonalnego oraz współczynników migracji do kanału elektronicznego, są daleko za rynkiem finansowym czy handlem (e-commerce).
  • Niektórzy gracze starają się już wprowadzać rozwiązania zbliżone do w pełni cyfrowego onboardingu – aktualnie najbardziej dojrzałe podmioty proponują swoim klientom procesy inicjowane zdalnie i finalizowane z użyciem usług kurierskich.
  • Wszyscy duzi gracze wdrożyli elektroniczne biura obsługi klienta i systematycznie rozwijają ich funkcje, przede wszystkim związane z zarządzaniem posiadanymi usługami oraz płatnościami.

Jakie zmiany nadchodzą?

  • Zwiększający się udział energii odnawialnej w sumie wytwarzanej energii.
  • Zmiana modelu dystrybucji energii z sieci scentralizowanej na model mieszany, w tym uwzględniający prosumentów.
  • Zwiększenie świadomości zużycia energii elektrycznej i lepsze narzędzia zarządzania w tym zakresie udostępniane klientom końcowym.
  • Wprowadzenie nowych metod rozliczeń i innowacyjnych narzędzi płatności elektronicznych.
  • Zwiększająca się popularność tzw. inteligentnych liczników (smart meter), z uwzględnieniem ich „dwustronnej roli” (przesyłanie energii do sieci).

Co o cyfryzacji rynku energetycznego mówią
specjaliści zaangażowani w opracowanie raportu?

  

  

W pełni cyfrowy onboarding, czyli rozpoczęcie i zakończenie procesu zawierania umowy w kanale online, pozwoli na skuteczniejsze pozyskiwanie klientów, ale także redukcję kosztów po stronie sprzedawców. We współpracy z wystawcami oraz bankami pracujemy obecnie nad rozwiązaniem, które pozwoli na zakończenie procesu w całości online. Już w 2018 roku klienci wybranych firm z sektora energetycznego będą mogli zawrzeć umowę nie tylko bez wychodzenia z domu, ale także bez wizyty kuriera.
- Miłosz Kurzawski, Business Development Manager Blue Media S.A.

  

  

  

Rodzimi sprzedawcy energii wciąż zbyt rzadko wykorzystują potencjał digitalizacji, chociażby w zakresie e-commerce, zunifikowanego frontendu klienta, analityki Big Data czy integracji sprzedaży i marketingu z mediami społecznościowymi. To opóźnienie jest równocześnie szansą - otwiera bowiem przestrzeń na zmiany. Jak podaje McKinsey, Polska wykorzystała dotychczas tylko 8% swojego cyfrowego potencjału. Duże szanse szybkich wdrożeń w energetyce daje rozwój rozwiązań chmurowych, wspierających wielokanałową obsługę klienta.
- Filip Kowalski, Head of Energy & Natural Resources SAP Central Eastern Europe

  

Analizie poddano rozwiązania stosowane przez następujących dostawców energii:

Enea TAURON PGE Energa PGNiG Innogy
Pobierz raport

i bądź na bieżąco z innowacjami

Wydawcami raportu są:

Patronat medialny nad raportem objęły:

Złotym partnerem raportu są: