Pl En De Fr Es

Blue Media

Opłaca się.

Grupa Blue Media

Jesteśmy dostawcą rozwiązań do obsługi transakcji elektronicznych i wsparcia sprzedaży on-line: od automatyzacji domowych płatności po kompleksowe, szyte na miarę serwisy dla bankowości elektronicznej. Na rynku jesteśmy obecni od 1999 roku.Klientom indywidualnym oferujemy bezpieczne
i niezawodne narzędzia do:

 • automatycznego wykonywania płatności
 • przelewów ekspresowych
 • doładowań telefonów

Nasza oferta kierowana do biznesu
obejmuje rozwiązania dla

 • wystawców faktur
 • e-handlu
 • Towarzystw Ubezpieczeniowych
 • Banków

Dostarczamy narzędzi do obsługi elektronicznych płatności, systemy obsługi e-faktur, systemy płatności natychmiastowych, systemy weryfikacyjne i autoryzacyjne, systemy obsługi i wsparcie sprzedaży produktów bankowych.

​​Regulacje i zgody
Blue Media S.A.​

Działamy zgodnie z wymogami regulatorów i najlepszymi standardami branżowymi.​

 • Jesteśmy członkiem Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich.
 • Mamy status krajowej instytucji płatniczej nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.
 • Od 2011 roku na mocy zgody Narodowego Banku Polskiego prowadzimy działalność rozliczeniową i rozrachunkową, nad którą NBP sprawuje nadzór.
 • Posiadamy certyfikat PCI DSS, umożliwiający przetwarzanie danych kartowych w systemach informatycznych i bramkach płatniczych.

​Nagrody i wyróżnienia
Blue Media S.A.​

​W trakcie swojej działalności zdobyliśmy szereg nagród i wyróżnień. Do najważniejszych należą:​

 • Zajęcie 3 razy z rzędu (w 2006, 2007 i 2008 r.) pierwszego miejsca w rankingu Fast50 (najszybszy rozwój w Europie Środkowej) wg Deloitte,
 • zdobyty 3 razy z rzędu (w 2009, 2010 i 2011 r.) tytuł największej w Polsce firmy świadczącej usługi outsourcingu (wg Computerworld),
 • obecność w zestawieniach największych polskich firm wg Polityki i Rzeczpospolitej.
 • przyznanie przez Związek Banków Polskich m.in.: wyróżnienie "Partner Roku 2007" i tytuł Ambasadora Gospodarki Elektronicznej dla Sebastiana Ptaka, Dyrektora Zarządzającego Blue Media.

Dane spółek tworzących grupę kapitałową Blue Media

Jesteśmy dostawcą rozwiązań do obsługi transakcji elektronicznych i wsparcia sprzedaży on-line: od automatyzacji domowych płatności po kompleksowe, szyte na miarę serwisy dla bankowości elektronicznej. Na rynku jesteśmy obecni od 1999 roku.Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy 2 000 000 złotych (wpłacony w całości). W skład zarządu Blue Media S.A. wchodzą:

 • Konrad Kucharski – Prezes Zarządu
 • Andrzej Antoń - Członek Zarządu
 • Sebastian Ptak - Członek Zarządu

Blue Services Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy Powstańców Warszawy 19, kod 81-718. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000350284, NIP 204-000-24-95, REGON 220921646, kapitał zakładowy 60 700 złotych. W skład zarządu Blue Services Sp. z o.o. wchodzą:

 • Janusz Dudziński - Członek Zarządu
 • Wojciech Murawski - Członek Zarządu

Blue Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 19, kod 81-718. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000347929, NIP 585-145-14-26, REGON 220910967, kapitał zakładowy 566 400 złotych. W skład zarządu Blue Finance Sp. z o.o. wchodzą:

 • Andrzej Antoń - Członek Zarządu


Ład korporacyjny w Blue Media S.A.

Blue Media S.A., na podstawie uchwał Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, od dnia 1 stycznia 2015 r. wdrożyła i stosuje bez istotnych odstępstw „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” określone przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) w dokumencie, którego treść dostępna jest na stronach internetowych KNF pod adresem: http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/zasady_ladu_korporacyjnego/index.html

Każdy klient ma prawo do złożenia skargi lub reklamacji dotyczącej usług lub działalności Blue Media S.A. Skargę lub reklamację można złożyć pisemnie, za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej (e-mail) lub telefonicznie – dane kontaktowe Spółki dostępne są na stronie: http://bluemedia.pl/kontakt. Spółka odpowiada na skargi lub reklamacje bez zbędnej zwłoki.

Struktura organizacyjna Blue Media S.A.:

Informacje dodatkowe:

 1. Blue Media S.A., decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 1 października 2013 r., uzyskała zezwolenie na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej. Nr wpisu w rejestrze dostawców usług płatniczych: IP17/2013.
 2. Blue Media S.A., decyzją Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 2/2011 z dnia 25 listopada 2011 r., uzyskała zgodę na prowadzenie systemu płatności o nazwie "System płatności BlueCash". Decyzje wydane przez Prezesa NBP dotyczące systemów płatności znaleźć można na stronie NBP. Regulamin Systemu Płatności BlueCash (pdf)
 3. W dniu 27.10.2014 r. Blue Media S.A. uzyskała certyfikat zgodności ze standardem PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) wydany przez SC2labs Sp. z o.o., potwierdzający spełnianie przez Spółkę wymagań zapewniających bezpieczeństwo danych w ramach obsługiwanych przez spółkę transakcji realizowanych przy użyciu kart płatniczych.
 4. Blue Media S.A. jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym zarejestrowanym w Rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, pod numerem 11050.
 5. Blue Services Sp. z o.o. jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym zarejestrowanym w Rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, pod numerem 9566.
 6. Blue Finance Sp. z o.o. jest multiagentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem: 11208971/A.
media o nas 1 media o nas 2 media o nas 3 media o nas 4