Pl En De Fr Es

Oferta płatności dla sektora publicznego.

Poznaj szczegóły!

Zaproponuj płatności online Blue Media swoim płatnikom

Jeśli jesteś przedstawicielem:

  • urzędu miasta lub gminy,
  • spółki komunalnej,
  • przedszkola, żłobka lub innej placówki oświaty…

Nasza oferta płatności online Blue Media dla sektora publicznego jest dedykowana właśnie Tobie!

istnieje potrzeba pobierania cyklicznych lub okazjonalnych opłat? Chętnie poznamy Twoje potrzeby:

POROZMAWIAJ Z NAMI

 

Usługa pozwala na regulowanie następujących zobowiązań:

 

Podatki

(np. podatek od nieruchomości, leśny, rolny)

Opłaty lokalne

(np. wywóz nieczystości, woda, ścieki),

Opłaty administracyjne

(np. rejestracja pojazdów, prawa jazdy, opłaty geodezyjne),

Czesne na rzecz placówek oświatowych​,

i wiele innych.

Oto w pełni DARMOWE rozwiązanie, opracowane z myślą o obsłudze płatności w sektorze publicznym.

Oferujemy współpracę w oparciu o sprawdzony model biznesowy, w którym to płatnik ponosi koszt obsługi transakcji, w wysokości 1 zł . Dzięki temu odbiorca środków nie ponosi ŻADNYCH KOSZTÓW.

Za wdrożenie i utrzymanie formularzy odpowiada Blue Media, odbiorca płatności nie zostaje obciążony żadnymi kosztami

Trzy słowa o współpracy czyli: wygoda, prostota, oszczędność - czasu i pieniędzy!

Proces wdrożenia formularza płatności online jest:

  • wygodny: nie wymaga integracji z systemami dziedzinowymi. Wdrożenie nie angażuje zasobów IT po stronie odbiorcy środków ,
  • prosty: po stronie odbiorcy płatności niezbędne jest jedynie uzgodnienie z Blue Media szaty graficznej formularza oraz podpisanie wystandaryzowanej umowy o współpracę,
  • szybki: całość procesu wdrożenia zamyka się w ciągu jednego miesiąca od podjęcia decyzji kierunkowej.

Masz pytania?

POROZMAWIAJ Z NAMI

Kto już korzysta z płatności online dla sektora publicznego?

Formularz płatności online za czynności urzędowe jest rozwiązaniem opracowanym w odpowiedzi na potrzeby instytucji sektora publicznego, które zdiagnozowaliśmy podczas spotkań z przedstawicielami ww. jednostek.

Pierwsze wdrożenia zostały zrealizowane w ścisłej współpracy z Urzędem Miasta Sopotu i Urzędem Miasta Gdańska.Zobacz zrealizowane wdrożenia formularzy płatności online dla sektora publicznego

 

 

 

 

Masz pytania lub sugestie?

Skontaktuj się z nami

Co zyskujesz dzięki wdrożeniu formularza płatności online w swoim regionie?

Uzupełnienie dla standardowego procesu obsługi płatności.
Płatnik ma możliwość korzystania zarówno z płatności elektronicznych jak i z tradycyjnych form uiszczania opłat.

 

Przyspieszenie transferu środków od płatników.
Środki mogą być wypłacane automatycznie nawet w ciągu kilkunastu minut.

 

Całkowicie darmowe narzędzie i oszczędności w zakresie obsługi płatników.
Atrakcyjny model biznesowy: koszt obsługi płatności w wysokości 1 zł ponosi płatnik.

 

Brak rozbieżności między kwotą oczekiwaną, a kwotą wpłaconą.
Płatnik dokonuje płatności na kwotę wskazaną przez Odbiorcę środków i nie ma możliwości jej edycji.

 

 

To Ci się opłaci:

Skontaktuj się z nami