Blue Media S.A. realizuje projekt p.n.

„Ekosystem płatności 3.0 - opracowanie innowacyjnego systemu płatności rekurencyjnych z wykorzystaniem autorskich algorytmów zwiększających bezpieczeństwo i szansę realizacji zobowiązania płatniczego”Zobacz więcej
 

“Zwiększenie bezpieczeństwa danych transakcyjnych w usługach firmy Blue Media S.A.”Zobacz więcej

www.mapadotacji.gov.pl